Linda Horn (DK)

Naturens saft – en helende kraft
Om billedkunstner Linda Horns kunstpraksis, som baserer sig på en dyb kærlighed til naturen og naturen i mennesket, og på hendes evne til at se med hjertet og lytte til sjælen.

Af Trine Rytter Andersen, 2019

Et blik på Linda Horns billedkunst kan være et blik ind i hemmelighedstilstande, metamorfoser eller et møde med arketypiske, androgyne og mytiske naturvæsener – der udstråler en særlig urkraft og synes at se lige igennem os med et roligt blik, der på samme tid er indadvendt i opmærksom lytten og udadvendt rettet imod bagvedliggende og fjerne horisonter.

En spirituel proces
At skabe billeder er for Linda Horn en spirituel proces, hvorunder ubevidste og underbelyste lag i sindet ’manes frem’. Billederne bærer derfor også præg af noget fremmedartet og gådefuldt. Selv siger Linda Horn, at hun undervejs forsøger at lytte sig ind på det hun kalder ’sjælens hvisken’ – at hun i atelierets afsondrethed forsøger at udføre en form for ’lysarbejde’: en energetisk fremkaldeproces, som har rødder i vores eksistens’ arketypiske fundamenter og relation til sindet, kroppen og naturen.

UDDANNELSE

2001 – 2002  
Kunstakademiet i Krakow, fakultetet for tegning og grafik, Krakow, Polen
2000 – 2001
Privatskolen for kunst v/ Darek Ostrowski, tegning, kunsthistorie og filosofi
1998 – 1999
Kunsthøjskolen på Ærø, Ærø, Danmark
1996 – 1997
Aalborg lærerseminarium, billedkunst, Aalborg, Danmark
1995 – 1998
Nordjyllands Kunstskole, afd. for tegning og grafik

UDVALGTE UDSTILLINGER

2020
“Wintershow” GALLERI V58, Aarhus, DK

2019 
Art Herning, Herning, repræsenteret af GALLERI V58, Aarhus, Danmark

2018 
NORTH kunstmesseAalborg, repræsenteret af GALLERI V58, Aarhus, Danmark.

GALLERI V58, Aarhus, Danmark

2017
NORTH kunstmesse, Gallerie Rasmus, Aalborg, Danmark

2011
Gallerie Rasmus, soloudstilling, København, Danmark
Art Copenhagen, Gallerie Rasmus, København, Danmark
Art Herning, Gallerie Rasmus, Herning, Danmark

2010
Art Copenhagen, Gallerie Rasmus, København, Danmark
Art Herning, Gallerie Rasmus, Herning, Danmark
Galleri Tavi, Sommer udstilling, gruppeudstilling, Gallerie Rasmus, Skagen, Danmark
Dronninglund Kunstcenter, Jubilæumsudstilling, Dronninglund, Danmark

2009
Gallerie Rasmus, soloudstilling, København, Danmark
Gallerie Rasmus, soloudstilling, Odense, Danmark
Art Copenhagen, Gallerie Rasmus, København, Danmark
Art Herning, Gallerie Rasmus, Herning, Danmark
Galleri Tavi, Sommer udstilling, gruppeudstilling, Gallerie Rasmus, Skagen, Danmark

2008
Art Copenhagen, Gallerie Rasmus, København, Danmark
Art Herning, Gallerie Rasmus, Herning, Danmark
Galleri Tavi, Sommer udstilling, gruppeudstilling, Gallerie Rasmus, Skagen, Danmark

2007
Gallerie Rasmus, soloudstilling, Odense, Danmark
Art Copenhagen, Gallerie Rasmus, København, Danmark
Art Herning, Gallerie Rasmus, Herning, Danmark
Utzon Naturcenter, gruppeudstilling, Gallerie Rasmus, Skagen, Danmark

2006
Gallerie Rasmus, soloudstilling, Kolding, Danmark
Art Copenhagen, Gallerie Rasmus, København, Danmark
Art Herning, Gallerie Rasmus, Herning, Danmark

2005
Gallerie Rasmus, soloudstilling, København, Danmark
Art Copenhagen, Gallerie Rasmus, København, Danmark
Art Herning, Gallerie Rasmus, Herning, Danmark

2004
Gallerie Provence, gruppeudstilling, Vadum, Danmark
Dronninglund Kunstcenter, gruppeudstilling, Dronninglund, Danmark
Gallerie Rasmus, gruppeudstilling, Odense, Danmark
Gallerie Rasmus, gruppeudstilling, København, Danmark
Kunstmesse Comwell, Gallerie Rasmus, Kolding, Danmark

2002
Kulturspinderiet, Silkeborg, Danmark

PUBLIKATIONER

Kunstavisen
Børsen
Mad & Bolig
Alt for damerne
Alt Interiør
Nordjyske.dk

LEGATER

Den Obelske Familie Fond

Læs resten af teksten

Som poesi
Linda Horn oplever at billedskabelsen, knytter an til poesien og digtningens evne til at omfatte det ordløse på en subtil og anelsesfuld facon, som samtidig også er meget præcis. Som f.eks. Inger Christensen gør det i sin vidunderlige sonetkreds Sommerfugledalen, som er en hyldest til livets forbindelse til døden. Hvor døden ser ud fra sommerfuglens vinger og prøver at se sig selv i os som mennesker. Digtet benytter natursansningen til at indfange et øjeblik og spejle evigheden i det. Det smukke ved digtet er oplevelsen af hvorledes ’magien’ – det hemmelighedsfulde – formidler sig gennem sansningen.

Poesien omfavner dybden og helheden i livet og giver det udefinerbare form, og som digteren arbejder Linda Horn med nærværet som en vital kraft og med naturen som en lige så stærk og erotisk kraft. I billedprocessens skærpede nærvær manes former og figurer frem og de fungerer som vejvisere for kunstneren, i det ukendte og mystiske indre landskab, hvor hun undervejs forsøger at møde det der kommer, så åbent og modstandsløst som muligt. 

En moderne mystiker
Linda Horn er en moderne mystiker, som hver dag isolerer sig på sit atelier på en forladt gård ude på Egholm, en lille ø i Limfjorden, kun få minutters sejlads fra Aalborg. Her har hun den fred til at arbejde uforstyrret, som hendes kunstneriske ambitioner forudsætter. For hun har opdaget, at det dybe nærvær let lader sig aflede af alt det, der støjer i vores flimrende højhastighedssamfund. Så afstand til den ydre verden er nødvendig, når hun vil nærme sig den rige indre verden, som kun kan manifesteres gennem afsondrethed, disciplineret venten, fokus, nysgerrighed og hengivelse.

Den mystiske oplevelse
Mystiske og spirituelle oplevelser er grænseoverskridende, fordi de åbner døren ind til andre bevidsthedsformer, som er langt mere informationsrige og altomfattende. Den mystiske oplevelses ’totalitet’ udfordrer naturligvis mystikerens sanse- og perceptionsapparat – krop og sind – som jo ikke under normale omstændigheder, er gearet til at modtage og bearbejde så store mængder af stimuli og information på en gang. Mystikeren kan derfor opleve, at hendes krop reagerer helt uden for hendes bevidstheds kontrol med sved eller gåsehud, spasmer, kvalme, tungetale – ord på ukendte sprog, som hun aldrig tidligere har hørt eller sange, hun aldrig har sunget. 

Den mystiske oplevelse er en slags øjebliksindsigt, hvor skellet mellem den der oplever, og det der opleves, falder bort, og mystikeren oplever i situationen at hendes bevidsthed midlertidigt strækker sig ud over hendes egen private identitet og erfaringsramme. I denne sammensmeltning er mystikeren fuldt beskæftiget med dels at være til stede i oplevelsens totalitet og samtidig også optaget af at begribe og fastholde oplevelsens indhold eller ’budskab’.

Urgammel viden
Mange kilder peger på at de mystiske oplevelser tilsyneladende udspringer fra en art kollektiv overbevidsthed, som mystikeren gennem sin åbenhed, momentært kan ’koble op til’, og at oplevelserne ofte manifesterer sig som klarsyn, der forbinder ting, ideer, væsener, naturkræfter og landskaber på måder, der lader sig billed- og sprogliggøre via en arketypisk symbolsk fænomenologi af figurer – dyr og mennesker – der på grund af deres ’eventyrlige’ og universalistiske fremtoning transcenderer ikke bare tid og sted men også etnicitet, art, køn og kult.

Samhørighed
Linda Horn siger, at hun oplever en intuitiv samhørighed med de kræfter der manifesteres ad energetiske kanaler, og at hun under arbejdet med at skabe billeder, trygt kan læne sig ind i en perfekt, kraftfuld og helende natur for derved selv at blive hel. Ad den vej har hun forstået, hvorledes naturen er indlejret i menneskekroppen og at de sanselige potentialer der knytter sig hertil , rummer kræfter af orgiastiske dimensioner. På den baggrund har hun erkendt, at den længsel som vækkes i en af naturen, er en længsel efter at forene sig med sin egen natur. 

Det er således tydeligt, at Linda Horns kunst indeholder materiale, som kommer fra sindets, kroppens og den kollektive underbevidstheds dybeste lag. Hun ser sig som kunstner, som en seismograf, der for en stund tilsidesætter alt andet for i det nærvær som opstår i ensomheden, at registrerer og formgive det gemte og glemte, der venter på at blive genopdaget, og som for den aktivt lyttende bæres frem som næppe hørbare rystelser fra universet.

Kunstnerisk tradition
Læg til dette indhold, det helt særlige æstetiske præg, som kommer til syne som det personlige kunstneriske udtryk og har rod i hendes uddannelse og kunnen i forhold til det at skabe kunst. Hun er uddannet i Krakow i Polen og fortrinsvis af polske undervisere i Danmark. Af den grund står Linda Horn på en hæderkronet polsk grafisk tradition, som er verdenskendt for dens håndværksmæssige kvaliteter. En tradition hvor fordybelsen skærper kunstnerens sans for selve stregens livgivende og poetiske potentialer, og udvikler hendes evne til at bruge papirets farvemæssige og taktile kvaliteter i kombination med den dygtige balancering af lys og skygge på motivet. Samt ikke mindst, den nuancerede brug af gråtoneskalaen, ledsaget af jordfarver eller enkelte udtryksfulde ’staffagefarver’.

Eros
Kunst af denne type er intuitiv og derfor ’feminin’ funderet i eros frem for det ’maskuline’ logos. Det er ikke comme il faut i Danmark, hvor rationalitet, formalisme og minimalisme længe har haft forrang på de bonede gallerigulve. Der hersker stadig en udbredt forskrækkelse over for ’det mystiske’, som i samtidskunst regi helst placeres under titlen ’det uhyggelige’ (Tysk: unheimlich) og det er en skam, for herved overses den mulighed, at det mystiske rummer store frugtbare og positive potentialer for en dybere indlevelse i og fortrolighed med eksistensens (naturlige) rige underbevidste lag. 

En kilde til forvandling
Linda Horn peger på, hvordan hun selv har oplevet sit arbejde som forvandlende og udviklende: som en kilde til vækst og forandring. Det at turde lade kunsten eller poesien tage over, der hvor sproget og logikken ophører, er i sig selv en form for overgangsrite, hvorunder du accepterer ting, som du måske aldrig helt forstår. Anelser og fornemmelser, som er påtrængende og virkelige på måder, som ikke lader dig i tvivl om deres relevans og særegne tilstedeværelse, som pejlemærker og tegn for den menneskelige bevidsthed at navigere efter. I dag hvor det er så let at finde adspredelser, kan det være næsten umuligt at høre, hvad underbevidstheden forsøger at sige – ”at lytte til sjælens hvisken”, som Linda Horn udtrykker det. Derfor har vi brug for kunstnere, som har den fornødne disciplin til at lytte og give form til det, vi andre har for travlt til selv at opdage i vores kaotiske og udmattende hverdagsliv.

Shamanisme og Naturen
Linda Horns mange portrætter skildrer mennesket som (ur)natur: som sansende organ. Hun er optaget af shamanisme, som jo er en ekskluderet kult i vores samfund, og skræmt over vores kulturs foragt for naturen og naturfolkene og over vores ukontrollable rovdrift på Jordens ressourcer på bekostning af os selv og de arter, vi deler denne smukke og sårbare blå planet med. 

”Den kære Jord vi bor på, er jo en levende organisme. At begribe det vækker dyb genklang i vores instinktive fornemmelse for livskraften i alle ting. At forbinde jord og himmel, både fysisk og åndeligt for at genvinde helheden, er en stor drivkraft i mit billedarbejde.” Citat Linda Horn.

Vi befinder os i en kaotisk og skræmmende antropocæn tid, hvor klimaforandringerne truer vores fremtid. Det er Linda Horns overbevisning, at vi først kan gribe til handling, når vi forstår, at vi selv er natur. Og at når vi gør det, forstår vi intuitivt også, hvad naturen er og hvad den bliver udsat for. Lige nu mærker vi en stor skamfuldhed i blandt os, fordi det er smertefuldt at nå frem til en sådan bevidsthed, der så snart den erkendes, nødvendigvis også afkræver os ansvarlighed og handling.

Tegning som meditativ dør ind til det ubevidste
Linda Horn er som kunstner og mystiker funderet i æstetikken og derfor benytter hun i særlig grad tegning som instrument og meditativ dør ind til det ubevidste. Der er en lang tradition for dette blandt kunstnere som kan spores helt tilbage til hulemalerne i den menneskelige epokes tidligste barndom. I forhold til mere moderne forbilleder har Linda Horn et godt øje til en række af helt særlige kvindelige billedkunstnere: Georgia O’keeffe (1887 – 1986), Mèret Oppenheim (1913 -1985), Louise Bourgeois (1911 – 2010) og Malene Dumas (f.1953) 

Linda Horn har for nyligt skabt en serie portrætter af androgyne væsener; det er billeder, der peger på sindet og på den urgamle visdom, vi ubevidst bærer inden i os. De adresserer det, som vi af materialismens kunstighed er blevet fremmedgjorte overfor, det naturgivne dybt i vores sind og sjæl, som er skjult for det blotte øje, og som kræver intention at opdage, og som samtidig stadig er sandt i eksistentiel forstand. 

Hjerteslag
Tegningen hjælper os med at nærme os dette, fordi selve stregen har en nerve, et nærvær, en rytme eller puls – som hjerteslag måske eller vibrationer, om du vil. Når vi lader os opsluge af billedet, hører tankerne op et øjeblik, og vi kan opleve en tilstand af sammensmeltning med værket, hvorunder vores åbenhed i øjeblikket, tillader det at formidle sit indhold på en energetisk og ordløs facon. Lykkes det, vil beskueren opleve billederne som sanselige og poetiske vejvisere, der åbner sindet og peger på de områder af vores eksistens, hvor der er brug for mere lys og bevidsthed. Når det sker, går vi fra oplevelsen med et forandret perspektiv, som hvis vi lytter til dets budskab, tvinger os til at handle mere opmærksomt og omsorgsfuldt i fremtiden.

Født 1973

‘Hjertet slår rødder’, akryl, tusch og kul på papir monteret på lærred, 110 x 80, 2021, d.kr. 14.500,-

‘UT’. akryl, pastel og kul på lærredspapir, 53 x 41 (44 x 32), 2021, d.kr. 5.500,

‘UT’, akryl, pastel og kul på lærredspapir, 53 x 41 (44 x 32), 2021, d.kr. 5.500,-

‘Transfer’, tusch, pastel og kul på lærredspapir, 80 x 53 (70 x 43), 2021, d.kr. 9.000,-

‘View’, akryl, kul og pastel på lærredspapir, 78 x 60 (69 x 53), 2021, d.kr. 9.500,-

‘Nymph’, akryl, tusch, pastel og kul på lærredspapir, 80 x 53 (70 x 43), 2021, d.kr. 9.000,-

‘UT’, papir, kul og tusch på lærred, 81 x 53 (78 x 50, 2020, SOLGT

‘Native’, papir, kul og tusch på lærred, 77 x 63 (74 x 60), 2020, SOLGT

‘Exit’, papir, kul, og tusch på lærred, 73 x 53 (70 x 50), 2020, SOLGT

‘From the Woods l’, træsnit, tusch og collage (Unica), 73 x 48v (58 x 37), 2020, d.kr. 6.500,-

‘From the woods ll’, træsnit, tusch og collage (Unica), 73 x 48 (58 x 37), 2020, d.kr. 6.500,-

‘In the Bloom’, papir, kul og akryl på lærred, 169 x 103 (166 x 100), 2020, d.kr. 24.000,-

‘In-wardness’, tusch og kul på papir, 114 x 95 (100 x 81), 2020, d.kr. 15.000,-

‘UT’, akryl, kul, pastel på papir, 72 x 46, 2020, d.kr. 8.000,-

‘In-Carnis’, Akryl, pasta, kul og pastel på papir, 108 x 78, 2020, SOLGT

‘Passage’, Collage, kul, pastel og akryl på papir, 110 x 80, 2020, SOLGT

‘UT’, Collage, akryl, kul og pastel på papir, 72 x 46, 2020, SOLGT

‘Wisper’, Akryl, pasta, kul og pastel på papir, 111 x 81 (100 x 70), 2019, d.kr. 12.500,-

‘Cheyenne’, Akryl, kul og pastel på papir, 111 x 81 (100 x 70), 2019, SOLGT

‘UT’, Akryl, tusch, kul og pastel. Papir på lærred, 70 x 52, 2020, SOLGT

‘U.T.’, akryl, kul og pastel på papir, 111 x 81 (100 x 70), 2019, SOLGT

‘Sia’, akryl, kul og pastel på papir, 111 x 81 (100 x 70), 2019, d.kr. 12.500,-

‘U.T.’, akryl, kul og pastel på papir, 111 x 81 (100 x 70), 2019, SOLGT

‘White Rope’, akryl, kul og pastel på papir, 111 x 81 (100 x 70), 2019, SOLGT

‘Inner Landscape’ akryl, kul og pastel på papir, 111 x 81 (100 x 70), 2019, SOLGT

‘Nomade’, Akryl, kul og pastel på papir, indrammet med plexiglas, 130 x100 (120 x 90), 2019, SOLGT

‘She’, Akryl, kul og pastel på papir, indrammet med plexiglas, 130 x100 (120 x 90), 2019, d.kr. 17.500,-

‘Shaman’, Akryl, kul og pastel på papir, indrammet med plexiglas, 130 x100 (120 x 90), 2019, d.kr. 17.500,-

‘Newcomer’, Collage på lærred, Kul, akryl og tusch, 89 x 63, 2019, SOLGT

‘ Interior’, Kul, akryl og pastel på lærredspapir, 112 x 82 (100 x 70), 2019, SOLGT

Mater’, Akryl, kul og pastel på papir i sort ramme med museumsglas, 150 x 110 (140 x 100), 2019, d.kr. 19.500,-

‘ Transfer’, Collage på lærred, Kul, akryl og tusch, 105 x 78, 2019, d.kr. 13.000,-

‘North’, Kul og pastel på papir i sort ramme med museumsglas, 150 x 110 (140 x 100), 2019, SOLGT

‘Uden titel’, Akryl, kul og pastel på papir i sort ramme med museumsglas, 150 x 110 (140 x 100), 2019, SOLGT

‘Erase and rewind’, Akryl, kul og pastel på papir i sort ramme med museumsglas, 150 x 110 (140 x 100), 2019, SOLGT

‘Hind’, Akryl, kul og pastel på papir i sort ramme med museumsglas, 150 x 110 (140 x 100), 2019, SOLGT

‘Pan’, Akryl, kul og pastel på papir i sort ramme med museumsglas, 115 x 105 (140 x 100), 2019, SOLGT

”Edda’, Akryl, kul og pastel på papir, 130 x 100 (120 x 90), SOLGT

‘The Shepherdess’, Kul og kulpastel på papir, 130 x 100 (120 x 90), SOLGT

‘Petal’, Akryl, kul og pastel på papir, 130 x 110 (120 x 100), SOLGT

‘Vesper’, Akryl, olie og oilbar på lærred, 40 x 30, d.kr. 4.500,-

‘Maná’, kul og pastel på papir, 146 x 106, 2018, SOLGT

‘Una’, kul og pastel på papir, 146 x 106, 2018, SOLGT

Uden titel, akryl og kul på lærredspapir, 70 x 50, 2018, d.kr. 8.000,-

Uden titel, akryl og kul på lærredspapir, 70 x 50, 2018, SOLGT

Uden titel, akryl og kul på lærredspapir, 70 x 50, 2018, SOLGT

‘Ny’, akryl, olie og oilbar på lærred, 2018, SOLGT

‘Natsværmer’akryl, kul og pastel på papir, 75 x 57, 2018, SOLGT

‘Nomad’, akryl, olie og oilbar på lærred, 70 x 50, 2018, d.kr. 8.500,-

Uden titel, pastelfarve på pastelkarton, 70 x 50, SOLGT

‘Totem’, akryl og oilbar på lærred, 150 x 108, d.kr. 28.000,-

‘Samer’, kul og kridt på papir, 146 x 107, SOLGT

‘Asia’, kul og kridt på papir, 146 x 107, SOLGT

‘Transition’, akryl og oilbar på lærred, 176 x 120, SOLGT

‘Persona’, kul og kridt på papir, 146 x 107, SOLGT

‘Figura’, akryl, kul og oilbar på lærred, 176 x 120, SOLGT

‘Birk’, kul, akryl, oilbar på lærred, 70 x 70, d.kr. SOLGT

‘Form in white space’, kul, akryl, olie og oilbar på lærred, 136 x 100, SOLGT

‘Kokon’, akryl, olie, oilbar og moulding paste på lærred, 100 x 78, SOLGT

Ingen titel, kul, tusch, olie og moulding paste på lærredspapir, SOLGT

‘Talisman’, kul, tusch, olie og moulding paste på lærredspapir, 100 x 70, SOLGT

‘Birk’, kunsttryk 23 af 100, 56 x 56, d.kr. 2.200,- (kr. 1.600,- uindrammet)

‘Renaissance’, kunsttryk 11 af 100, 56 x 38, d.kr. 1.600,- (kr. 1.000,- uindrammet)